Genero Sales

Genero Sales är ett säljstödssystem för företag med fältsäljare som bearbetar dagligvaruhandel, storhushåll och fackhandel. Idag har vi över 2 000 användare i 14 länder.

Vårt säljverktyg är anpassat för den marknad våra kunder befinner sig på och till skillnad från andra säljprogram på marknaden, som t.ex. Salesforce och Repsly som är väldigt generella, så har Genero Sales istället mer specifika funktioner för just dina behov.

Appen Genero Sales Striker är allt ni behöver för att stödja hela säljprocessen - från planering till uppföljning. Generos säljsystem hjälper säljarna att planera sina dagar och bli mer relevanta i butikerna tack vare ett enkelt och praktiskt säljstödsprogram i sin mobiltelefon eller surfplatta. Försäljningschefen och administratören kan när som helst förbereda, stödja och utvärdera säljteamets insatser i webbgränssnittet backoffice.

Genero Sales säljprogram kan givetvis också integreras mot i princip alla affärssystem som finns på marknaden.

What are the functions in Genero Sales?

Planning

 • Plan the customers in the calendar based on priority and visiting frequency to get full control of what your priorities should be.
 • See exactly what tasks should be performed in each visit
 • The tasks is specific based on what customer you are looking at and what sales period you are in at present
 • All valid sales presentations are automatically liked and available, directly in the visit
 • You can create your own visiting templates that makes planning a lot quicker and easier
 • Create your own tasks and notes that will follow the customer to future visits
 • Support for reporting of mileage work hours

Customers and campaigns

 • Get a full overview of your customers. Everything you need to know is in the app
 • Add as many customer contacts and contact details as you want, so that can call, email or send material or confirmations to them directly from the app
 • Sew a complete history on your customers. Visits, orders and photos taken
 • If a customer is connected to specific price lists or campaign prices, you can also see that clearly in the app

Distribution checks

 • Registrera distributionspunkter med hjälp av färdiga mallar för distributionsmätning eller gör en egen mätning
 • Mät och följ upp face och lager (stock)
 • Följ uppsatta distributionsmål med hjälp av widgets och kampanjrapporter
 • Stöd för ordertagning på saknad distribution

Marketing questions and tasks

 • Answer pre-defined marketing questions in form of text, single choice, multiple choice, amount or photo, directly in the the visit
 • Group the marketing questions to get a better overview
 • Create your own tasks as reminders for future visits
 • Support for answering one marketing questions multiple times
 • Follow up your targets in reports, widgets or KPI:s

Orders and refunds

 • Place an order quickly and smoohtly and decide yourself when it's ready to send
 • Support for multiple order flows to Stöd för oändligt antal orderflöden med optional recipient and transfer method (EDI, e-mail  or customized file export)
 • Optional order copy to customer
 • Support for handling discounts and price lists
 • Copy a historic order to a new one
 • Support for pre-defined order templates and assortment
 • Create refund orders and set up a customized chain of approval

Reports and insights

 • Follow target versus outcome directly in the activity report in the app
 • See trends on key targets in customized widgets back office
 • Support for pre-defined KPI:s
 • 20 standard reports to analyze sales, distribution, campaign performance, visits or marketing questions
 • Create automatic subscriptions on your favourite reports
 • Export the reports to Excel or other formats

Presentation and media - add-on module

 • Present your products and campaigns directly  in the app on the phone or tablet
 • Support for PDF, JPG and MP4 format
 • Navigate freely with help of thumbnails
 • Build your order while in the presentation, without having to stop presenting
 • E-mail the presentation to the customer, directly from the app
 • Find the correct presentation quickly with the help of media tags
 • Ladda enkelt upp bilder via fördefinierad marknadsfråga eller spara en eller flera spontanbilder
 • Se komplett bildhistorik för en enskild kund
 • Se dina kollegors bilder i bildgalleriet
 • Filtrera fram ett urval av bilder med hjälp av filter och taggar
 • Exportera valfria bilder från webben direkt till ex. PowerPoint
 • 👍 dina kollegors bilder eller se vilka som 👍 dina
 • Kommentera en kollegas bild
 • Få notifieringar i appen om vem som 👍 eller kommenterat dina bilder

Läs mer om vår bildhantering - Genero Image

Equipment - add-on module

 • Register and control what equipment is place at each customer
 • Register serial number, staus, placement or model
 • Connect the equipment with an agreement
 • Full overview of all equipment back office

Documents - add-on module

 • Create templates back office that gathers customer information automatically and is available directly in the app
 • Perfect for agreements, ordering templates or customer plans
 • Add products to the document
 • Add your own information in the document and save the document on the customer
 • Send the document to any e-mail address directly from the app