Ännu en kund väljer Genero! Välkomna Spisa Smaker!

Skriven av mattias.fryklund@genero.se

Vi på Genero är glada och stolta att kunna välkomna Spisa Smaker som användare av vårt säljstöd!

Spisa smaker, ledande odlare av färska kryddor med säte utanför Helsingborg, har valt Genero Sales som stöd i att stärka sin position på marknaden.

Läs mer om vår nya kund här: http://www.swedeponic.com

Vi på Genero hälsar såklart Spisa Smaker varmt välkomna!

Andra nyheter