Partners

Vi på Genero vill kunna erbjuda våra kunder helhetslösningar inom sälj och därför jobbar vi nära med våra strategiska partners.

Microsoft

Som silverpartner inom Application Development och Application Integration har Genero:s medarbetare kunskap och certifieringar inom Microsofts lösningar.

Genero har även tillgång till både resurser och produktinformation från Microsoft.

CatMan Solution

Vi har i samarbete med CatMan Solution skapat en integration som gör att både data från Genero och externa källor kan visualiseras i Microsoft Power BI-rapporter inbäddat i Genero, både backoffice och appen, Genero Sales Striker.

CatMan Solution erbjuder en Business Intelligence lösning designad för att hantera omfattande mängder komplex data från många olika datakällor. Ambitionen är att hjälpa kunderna att fatta bättre beslut snabbare.

 

Stockfiller.com

Vi har tillsammans med Stockfiller skapat en standardiserad orderintegration som innebär att order skapade i Genero syns i Stockfiller och vice versa.

Stockfiller är ett samlat system för orderhantering, leveransuppföljning och försäljningsanalys för alla led – från inköpare till leverantör inom livsmedelsindustrin.

Delfi

Vi kan i samarbete med Delfi erbjuda en automatisk kundintegration som gör att Genero hela tiden är uppdaterad med aktuella marknadsdata.

Delfi erbjuder marknadsinformation och rådgivning för dagligvarubranschen. Genom relevant marknadsinformation, avancerade verktyg och specialistkompetens – effektiviserar de sina kunders marknadsföring och försäljning.

 

SRB

Vi har tillsammans med SRB upprättat en standardiserad orderintegration.

Sveriges rikstäckande butiksservice, SRB, är Sveriges största aktör inom merchandising och är specialister på att maximera försäljning av varor genom att optimera miljön i och runt butikshyllan. SRB tillhandahåller tjänster inom bl a dagligvaru-, bygg- och detaljhandel samt på apoteksmarknaden.

Effectmakers BMS

Tillsammans med Effectmakers har vi skapat en standardiserad kampanjintegration.

Effectmakers BMS är en mjukvarulösning för affärsplanering och Trade Promotion Management. Lösningen är enkel och lätt att implementera, och ger dig kraftfulla funktioner för att planera och förbättra din verksamhet.