Partners

Vi på Genero vill kunna erbjuda våra kunder helhetslösningar inom sälj och därför jobbar vi nära med våra strategiska partners.

Sveriges rikstäckande butiksservice, SRB, är Sveriges största aktör inom merchandising och är specialister på att maximera försäljning av varor genom att optimera miljön i och runt butikshyllan. SRB tillhandahåller tjänster inom bl a dagligvaru-, bygg- och detaljhandel samt på apoteksmarknaden.

Stockfiller är ett samlat system för orderhantering, leveransuppföljning och försäljningsanalys för alla led – från inköpare till leverantör inom livsmedelsindustrin.

CatMan Solution erbjuder en Business Intelligence lösning designad för att hantera omfattande mängder komplex data från många olika datakällor. Ambitionen är att hjälpa kunderna att fatta bättre beslut snabbare.

Delfi erbjuder marknadsinformation och rådgivning för dagligvarubranschen. Genom relevant marknadsinformation, avancerade verktyg och specialistkompetens – effektiviserar de sina kunders marknadsföring och försäljning.

Effectmakers BMS är en mjukvarulösning för affärsplanering och Trade Promotion Management. Lösningen är enkel och lätt att implementera, och ger dig kraftfulla funktioner för att planera och förbättra din verksamhet.