Viktig information om systemuppgradering

Skriven av mattias.fryklund@genero.se

Lördagen den 29:e februari mellan 07:00 – 19:00  kommer Genero att genomföra en omfattande systemuppgradering.

Detta innebär att samtliga tjänster från Genero inte kommer vara tillgängliga under uppgraderingen, d.v.s. att inga synkningar kan göras via Genero Sales Striker (appen) och det går inte att logga in i Genero Sales Officer (Backoffice) eller köra rapporterna i Reporting Services.

Andra nyheter