Med anledning av Coronaviruset

Skriven av mattias.fryklund@genero.se

Hej,

Med anledning av det nya Coronaviruset vill jag skriva några rader.

Jag vill först och främst försäkra dig om att vi är i full drift och vår målsättning är att leverera våra tjänster precis som vanligt. Just nu är det kanske viktigare än någonsin att ta hand om kundrelationer och se till att dagligvaruhandeln, storhushåll och fackhandeln får sina leveranser. Med Genero Sales har du ett bra verktyg för att göra det.

Vi vill också alla hjälpas åt och göra vad vi kan för att motverka spridningen av viruset. Därför erbjuds alla våra medarbetare att jobba hemifrån, vilket också många gör. Vi har väl fungerande arbetssätt och processer för att göra det så du kommer inte märka någon skillnad i vår leverans. Möten vill vi dock helst ta online via Teams eller annan kanal och utbildningar kan också genomföras online eller med vårt E-learningspaket.

Vår support är fortsatt tillgänglig via samma kanaler som vanligt, liksom din KAM-kontakt.

Detta är en ny situation för oss alla, men hjälps vi åt så är jag övertygad om att vi fortsatt kan leverera till handeln så effektivt som möjligt.

Bästa hälsningar

Pelle Törnblom
VD Genero Solutions AB

Andra nyheter