4 tips till säljare som vill förbereda sig inför hösten

Skriven av mattias.fryklund@genero.se

En fältsäljares naturliga arbetsplats är att vara ute på sitt distrikt, bland sina kunder. Ute på vägarna. De senaste veckornas onaturliga situation har inneburit en hel del arbete från hemmakontoret för många.Ett perfekt tillfälle att förbättra sina möjligheter till ökat resultat och arbetsglädje på ditt distrikt! Se till att använda denna extra tid att göra något konkret. Du har säkert en rad egna punkter du vill ta tag i. Här kommer några konkreta förslag som tips för att komma igång, så att du är redo när det återgår till någorlunda normala tider. För det kommer bli bättre, och då gäller det att du är förberedd och har nyttjat tiden bra till dess!

Uppdatera dina kundplaner

Varje kund behöver en kundplan. Oavsett den är liten eller stor så bör det finnas ett mål, en plan för kunden. Vilket långsiktigt mål har du för kunden? Vilka kortsiktiga prioriteringar behöver ske för att du ska nå målet för kunden? Vad har kunden för övergripande utveckling och hur ser utvecklingen ut för dina kategorier? Nu när du har tid, se till att uppdatera dina kundplaner.  Har du inga? Skapa dem nu!

Optimera din besöksplanering

Hur ofta besöker du din kund men får inte träffa inköparen? Hur effektiv är dina besök på fredagar? Vilken tid på arbetsdagen får du ut mest effekt av dina besök? Många besöksrutter går på gammal vana. Kanske dags att utmana besöksplaneringen. Skriv en postitlapp för varje kund, med ort & besöksdagar. Sortera i ett kluster beroende på veckodagar och ort. Skapa en grundplanering som känns solid. Utmana dina invanda besöksrutter. Ju mer effektiv din besöksplanering är, desto roligare blir arbetet, och utfallet ökar!

Kommunicera personligt

Matbutiken har blivit en central plats under krisen, med nya utmaningar för både leverantörer och butiksanställda att hantera. Man har sett nya samarbeten för att lösa situationer, med en ödmjuk inställning. Fortsätt på den vägen även efter krisen! Våga kommunicera personligt med dina kunder och inköpare. Engagera dig i samarbetet och den personliga relationen. Din kund och inköpare vill känna sig sedd, hörd & uppvaktad. Mer nu någonsin förr. Och du – glöm inte bort dina kollegor. Även de behöver personlig kommunikation nu när ni inte träffas lika ofta.

Genomför värdeskapande kundbesök!

De som byggt ett starkare samarbete under krisen kommer fortsätta göra bra affärer även i framtiden. Se till att du urskiljer dig och är en av dem. Ha som ambition att förstärka värdet för din kund, dess konsument, din arbetsgivare och dig själv vid varje kundbesök. Då går du garanterat starkare ur krisen och blir en vinnare! Men lämna det inte åt slumpen, utan gör något konkret av det. Det finns inget som heter ”bombesök”, du kan ALLTID förbättra positionerna från att du kliver in hos kunden tills att du går därifrån, vid varje enskilt besök. Det är upp till dig om du är en vinnare.

Lycka till!

Björn Salomonsson – Genero Advisors

Läs mer om hur våra rådgivare kan hjälpa dig till framgång

Andra nyheter