Distributionsmätning – nu med stöd för stock och face!

Skriven av mattias.fryklund@genero.se

Som många säkert vet har det i Genero Sales sedan länge funnits stöd för distributionsmätningar och detta är en naturlig del av de flesta säljares vardag.

Nu adderar vi ytterligare funktionalitet till detta moment, nämligen möjligheten att även registrera och följa upp stock och face, d.v.s. hur många produkter som finns i lager samt hur många face produkten har i hyllan.

Funktionen ingår i standardprodukten så om du som kund vill aktivera detta, kontakta din Key Account Manager

Andra nyheter