Aqua Nobel väljer Genero Sales!

Skriven av mattias.fryklund@genero.se

Vi glädjer oss i dagarna åt det faktum att Aqua Nobel of Sweden valt Genero Sales som verktyg för sin svenska säljorganisation!

Aqua Nobel levererar källvatten från Sverige av hög kvalitet och med ett stort miljötänk. Så här beskriver de sig själva på sin hemsida:

”Aqua Nobel water is sourced from a natural spring located below the beautiful plains of southern Sweden.
Our spring is located at a depth of 105m (330ft). For close to 100 years, the water travels from the surface, through sandstone,
moraine, slate and gneiss before it finally reaches the source. This process adds valuable minerals and nutrients as well as providing a pH of 8.2.”

Läs mer om Aqua Nobel och deras spännande produkter på: www.aquanobel.com

Andra nyheter