Genero får stöd för satsning i Tyskland

Skriven av mattias.fryklund@genero.se

Som ett led i vår satsning på den tyska marknaden har vi ansökt om och fått delfinansiering genom ekonomiskt bistånd från Region Stockholm, Tillväxtverket och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Vi säger stort tack till dem för det.

Andra nyheter