Genero Sales Challenger hjälper Dryckeskonsult nå framgång i butik

Skriven av mattias.fryklund@genero.se

Förmågan att kunna skicka representantorder direkt till grossist är som bekant en stor framgångsfaktor för en säljare eller merchandiser ute i butik. Via både Genero Sales Striker och Genero Sales Challenger finns givetvis dessa möjligheter.

En av de Genero-kunder som använder just Genero Sales Challenger är Dryckeskonsult Sverige AB, som framgångsrikt hittat sin roll på marknaden och varje dag hjälper landets dagligvaruleverantörer på olika sätt.

“Vi är glada över vårt nya samarbete med Genero. Det är ytterligare ett verktyg som ger oss möjlighet att ge alla våra kunder ett ännu högre värde av våra tjänster” säger Felix Lingman, VD på Dryckeskonsult

Läs mer om Dryckeskonsults framgångar i denna artikel från Dagens Industri:
https://www.di.se/nyheter/de-lockar-dig-att-kopa-lask/

Vill du veta mer om hur man kommer igång med ett representantorderflöde via Genero? Hör av dig till oss på Genero!

Thomas Lingman (grundare) och Felix Lingman (VD) på Dryckeskonsult.
Foto: Ida Thunberg, DI

Andra nyheter