Generos julgåva går i år till Maskrosbarn 🧡

Skriven av mattias.fryklund@genero.se

Vi har denna jul valt att stötta Maskrosbarns fantastiska arbete för barn och ungdomar mellan 13-19 år med en förälder som har ett missbruk, mår psykiskt dåligt eller utsätter barnet för våld.

Läs mer om Maskrosbarns viktiga arbete på: https://maskrosbarn.org/

Andra nyheter